Blessed Sacrament Oratory

                                            

Parish Church of St. Catherine          

Żejtun Parish Church Museum

 

The Millennium Monument

                   

The Olive Press

 

War Victims Memorial

 

Il-Ħerba

 

Old Law Courts

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Kuntatt

L-Uffiċċju Parrokkjali taż-Żejtun,

2, Triq San Girgor,

Żejtun

 

Ħinijiet tal-ftuħ

Miftuħin waqt Żejt iż-Żejtun u l-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Kannierji tal-Knisja Parrokkjali

Dawn il-kannierji ġew imħaffra fil-blat u msaqqfa minn saqaf li jserraħ fuq ħmistax-il arkata kbira tal-ġebel. Il-qabar li jinsab quddiem l-altar ġiet riservat għall-familja Testaferrata, il-werrieta tal-benefattur Girgor Boniċi. L-ewwel dfin f'din il-kannierja seħħ fl-1709 u baqgħat użata sal-1975.

RITRATTI

Fil-Qrib

0.001 km bogħod

Blessed Sacrament

Oratory

Misraħ ir-Repubblika