Is-Servizzi Ambjentali

Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun għandu numru ta' Bring-In-Sites (kontenituri għar-riċiklaġġ) imxerdin madwar il-lokalità fejn tista' tirreċikla materjali tal-metall, karta, ħġieġ u plastik b'mod sigur u responsabbli. 

 

Il-Bring-In-Sites jinsabu: 

 

  •  Misraħ Karmenu Grima

  •  Triq il-Qadi

  •  Triq Luqa Briffa

  •  Triq Toni Zahra

  •  Triq San Girgor

  •  Il-Qasam tad-Djar ta' Ħal Tmin

  •  Il-Qasam tad-Djar ta' Ġebel San Martin

  •  Triq Il-Ġiebja Rumana

Il-Ġbir tal-Iskart Bieb Bieb

Collection times of the Door-To-Door refuse collection service are between 07.00 hrs to 13.00 hrs from Monday to Saturday including Public Holidays excluding Christmas and New Year’s Day. Every Tuesday there is the recycling Tuesday where collect the green bag to recycle metal, plastic and paper. The first Friday of every month there is the collection of glasses for recycling from door to door.

 

Ġbir ta' Skart Goff

We also provide free of charge, bulky refuse collection service on call  within 48 hours.