L-Istaff

Anton Falzon

  • Segretarju Eżekuttiv

  • Impjegat minn Frar 2008

Stefan Borg

  • Uffiċjal Eżekuttiv

  • Impjegat minn Lulju 2016

Angelo Caruana

  • Uffiċjal Eżekuttiv

  • Impjegat minn Mejju 2015

Caroline Schembri

  • Assistent Prinċipal

  • Impjegata minn Ottubru 1995