Il-Kunsill Lokali

>

 

>

 

>

 

>

 

Il-Kunsilli ta' Qabel

KUNSILL 2008

Darell Pace (Kunsillier), Anthony Seychell (Kunsillier), Stephanie Fenech (Kunsilliera), Claude Camilleri (Kunsilliera), Joan Agius (Viċi Sindku), Joseph Attard (Sindku), Richard Darmanin (Kunsillier), Elizabeth Wille Piscopo (Kunsilliera), Joe Hales (Kunsillier), Anton Falzon (Segretarju Eżekuttiv).

KUNSILL 2005

Joseph Hales (Kunsillier), Richard Darmanin (Kunsillier), Elizabeth Wille Piscopo (Kunsilliera), Anthony Seychell (Kunsillier), Joan Agius (Viċi Sindku), Joseph Attard (Sindku), Stephanie Fenech (Kunsilliera), Claude Camilleri (Kunsillier), Rosario Abdilla (Kunsillier), Reuben Seychell (Segretarju Eżekuttiv).

KUNSILL 2002

Joseph Hales (Kunsillier), Ingrid Brownrigg (Kunsilliera), Elizabeth Wille Piscopo (Kunsilliera), Perit Rueben Abela (Kunsillier), Joan Agius (Viċi Sindku), Joseph Attard (Sindku), Richard Darmanin (Kunsillier), Charles Marsh (Kunsillier), Anthony Seychell (Kunsillier), Rueben Seychell (Segretarju Eżekuttiv).

KUNSILL 1999

Joseph Hales (Kunsillier), Charles Marsh (Kunsillier), Anthony Seychell (Kunsillier), Patrick Fenech (Kunsillier), John M. Attard (Kunsillier), Joseph Attard (Sindku), Joan Agius (Viċi Sindku), Richard Darmanin (Kunsillier), Spiro Camilleri (Kunsillier), Reuben Seychell (Segretarju Eżekuttiv).

KUNSILL 1996

Philip Massa (Segretarju Eżekuttiv), Joseph Hales (Kunsillier), Richard Darmanin (Kunsillier), Joseph Brownrigg (Kunsillier), Joan Agius (Kunsilliera), Joe Attard (Sindku), Anthony Seychell (Kunsillier), Marius Abela (Viċi Sindku), John M. Attard (Kunsillier), Spiro Camilleri (Kunsillier).

KUNSILL 1994

Emanuel Spagnol (Kunsillier), Ronald Scicluna (Sindku), Joseph Mansueto (Kunsillier), Carmelo Abela (Kunsillier), Dr. Ramona Frendo (Kunsilliera), Joe Attard (Kunsillier), Richard Darmanin (Kunsillier), Spiro Camilleri (Viċi Sindku), Joe Brownrigg (Kunsillier), Mr. Xuereb (Segretarju Eżekuttiv).